Заглушка, колпачок

Описание

Code Qty Информация
  • Dim.
  • VKE.
Order
1844530 Заглушка, колпачок


Заглушка, колпачок

Подключение: 3/8

  • 3/8
  • 10
1844531 Заглушка, колпачок


Заглушка, колпачок

Подключение: 1/2

  • 1/2
  • 10
1844532 Заглушка, колпачок


Заглушка, колпачок

Подключение: 3/4

  • 3/4
  • 10
1844533 Заглушка, колпачок


Заглушка, колпачок

Подключение: 1

  • 1
  • 10